Privacybeleid Huidpraktijk Skinclusive

Dit privacybeleid is van toepassing op op alle persoonsgegevens die Huidpraktijk Skinclusive verwerkt van haar klanten. Indien je producten of diensten van Huidpraktijk Skinclusive afneemt, dan geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoongegevens in lijn met dit privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je dan ook om dit privacybeleid door te nemen en te bewaren voor je eigen administratie.

1.     Verantwoordelijke persoonsgegevens

Verantwoordelijke voor het verwerken van persoonsgegevens:

2.     Welke persoonsgegevens verwerkt Huidpraktijk Skinclusive en met welk doel?

2.1 Huidpraktijk Skinclusive gebruikt de door jouw verstrekte persoonsgegevens zodat je gebruik kan maken van de producten en diensten die Huidpraktijk Skinclusive aanbiedt. Deze gegevens worden gebruikt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Medische gegevens
 • Uw IP-adres
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt (bijvoorbeeld in correspondentie, telefonisch, tijdens een consult of behandeling of via het contactformulier op de website)

2.2 Huidpraktijk Skinclusive verwerkt de in paragraaf 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Verzenden van de nieuwsbrief en/of reclame (tenzij u anders aangeeft)
 • Om contact met je op te nemen (telefonisch, per e-mail of per post) indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Om je te informeren wanneer er een wijziging is in onze diensten en producten.
 • Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.

3. Bewaartermijn persoonsgegevens

Huidpraktijk Skinclusive bewaart uw persoons- en gezondheidsgegevens. Wij zijn wettelijk (WBGO) verplicht uw dossier 15 jaar te bewaren. Jouw gegevens worden niet langer verwerkt dan nodig is voor het leveren van goede zorg.

4. Beveiligingsmaatregelen en verwerking

Huidpraktijk Skinclusive neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Huidpraktijk Skinclusive maakt gebruikt van een betrouwbaar SSL Certificaat zodat je gegevens niet in verkeerde handen vallen.

4.1 Om je persoonsgegevens te beschermen heeft Huidpraktijk Skinclusive passende technische maatregelingen

4.2 Voor de verwerking van je persoonsgegevens maakt Huidpraktijk Skinclusive geen gebruik van diensten van

4.3 Wij delen je gegevens uitsluitend met derden als dit noodzakelijk is voor een goed verloop van afname van diensten en producten van Huidpraktijk Skinclusive. Wij delen alleen gegevens na verkregen toestemming hiervoor.

4.4 Huidpraktijk Skinclusive wordt gehost door sitiweb.nl

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten persoonsgegevens

5.1 Via de administratie van Huidpraktijk Skinclusive kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Huidpraktijk Skinclusive zal je verzoek in behandeling nemen en je zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 20 werkdagen, informeren.

5.2 Mocht je bezwaar willen maken tegen (verdere) verwerking van je persoonsgegevens (zoals bedoeld in artikel 2), dan kan je contact opnemen met de administratie van Huidpraktijk Skinclusive.

5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Huidpraktijk Skinclusive je persoonsgegevens en/of verzoeken verwerkt, dan kan je contact opnemen met de administratie van Huidpraktijk Skinclusive.

5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacybeleid kun je richten aan de administratie van Huidpraktijk Skinclusive.

6. Wijzigingen privacybeleid

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden op de desbetreffende pagina op de website van Huidpraktijk Skinclusive bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het privacybeleid te bekijken. Lees ook de Algemene Voorwaarden.

Laatst gewijzigd op: 4-11-2021